Privatumo politika

Vykdydama savo komercinę veiklą kaip organizacija ir su tuo susijusią komercinę veiklą, “saugipaskola.lt” privalo tvarkyti informaciją apie jus.

Pavyzdžiui, pildydami prenumeratos formą, pirkdami mūsų internetinėje parduotuvėje, susisiekdami su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi, registruodamiesi į mūsų organizuojamą renginį, dalyvaudami konkurse, naršydami mūsų svetainėse arba mobiliosiose ir skaitmeninėse programėlėse, paspausdami ant mūsų pateiktos reklaminės nuorodos, jūs perduodate mums informaciją, kurios dalis gali būti skirta jūsų tapatybei nustatyti (toliau – asmens duomenys).

Šioje privatumo politikoje aprašoma, kaip renkame ir tvarkome jūsų Asmens duomenis. Atidžiai perskaitykite.

Svarbu

Jūsų asmens duomenis naudojame tik galiojančiuose teisės aktuose numatytais atvejais:

Vykdyti su jumis sudarytą sutartį ir (arba)
laikytis teisinio įsipareigojimo ir (arba)
Jūsų sutikimas naudoti jūsų duomenis ir (arba)
teisėtas interesas naudoti jūsų duomenis. Teisėtas interesas – tai komercinių ar verslo priežasčių, kuriomis “Le Monde” pateisina jūsų duomenų naudojimą, visuma.
Keičiantis žiniasklaidos aplinkai  Lietuvoje ir visame pasaulyje, šis teisėtas “Le Monde” interesas visų pirma yra išlaikyti komercinių pajamų lygį, būtiną jos, kaip spaudos organizacijos, nepriklausomybei išlaikyti, finansuoti kokybiško redakcinio turinio, siūlomo skaitytojams, rengimą, išlaikyti nemokamą tam tikro turinio prieinamumą savo svetainėse ir programose arba tam tikrų kategorijų prenumeratoriams (studentams, mokyklų bibliotekoms ir t. t.) teikti specialius prenumeratos pasiūlymus.

Manome, kad šis teisėtas komercinio pobūdžio interesas yra platesnio pobūdžio – palaikyti laisvą ir nepriklausomą spaudą, kuri demokratinėje visuomenėje yra būtinas saviraiškos ir nuomonės laisvės veiksnys.

Sutikdami gauti rinkodaros ir reklaminę informaciją iš mūsų leidinių ir partnerių, jūs padedate išlaikyti mūsų, kaip spaudos leidėjo, verslo ekonominį gyvybingumą.

Bet kuriuo atveju jūsų asmeninės teisės visada bus viršesnės už mūsų teisėtus interesus ir niekada nenaudosime jūsų duomenų komerciniais tikslais prieš jūsų valią.

Jei turite klausimų dėl šio dokumento, galite kreiptis į “saugipaskola.lt” duomenų apsaugos pareigūną.

Saugipaskola.lt deponuoti slapukai, atsižvelgiant į jūsų pasirinkimus, suteikia mums prieigą prie šios informacijos:

naudojamos įrangos identifikatoriai (kompiuterio IP adresas, “Android” identifikatorius, “Apple” identifikatorius ir t. t.),
Jūsų terminale naudojamos operacinės sistemos tipas (Microsoft Windows, Apple Os, Linux, Unix, BeOS, Android, iOS ir t. t.),
Jūsų terminale naudojamos naršyklės programinės įrangos tipas ir versija (Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome ir kt.),
prisijungimo prie mūsų paslaugų datos ir laikas,
Internetinio puslapio, iš kurio buvo atsiųsta nuoroda, adresas (“refereris”),
Naršymo mūsų paslaugose duomenys, peržiūrėtas turinys.

 

 Kiek laiko saugomi duomenys

Jūsų asmens duomenys saugomi tokį laikotarpį, kuris atitinka teisines nuostatas arba yra proporcingas tikslams, dėl kurių jie buvo įrašyti. Kai kurie saugojimo laikotarpiai yra susiję su teisėtais saugipaskola.lt interesais, kaip nurodyta įvade.

Saugojimo laikotarpiai skiriasi priklausomai nuo to, ar mes su jumis palaikome nuolatinius sutartinius santykius (esate aktyvus klientas), ar praeityje su jumis palaikėme sutartinius santykius (esate neaktyvus klientas), ar tokių santykių su jumis niekada neturėjome (esate potencialus klientas). Su jūsų naršymu mūsų internetinėse paslaugose susiję duomenys, surinkti naudojant slapukus, kuriuos leidote naudoti, saugomi tam tikrą laikotarpį.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti pagrindiniai jūsų duomenų saugojimo laikotarpiai.

Bet kuriuo atveju reguliariai peržiūrime turimą informaciją. Jei jos saugojimas nebėra pateisinamas teisiniais, komerciniais ar kliento paskyros valdymo reikalavimais arba jei pasinaudojote teise ją pakeisti ar ištrinti, mes ją saugiai ištrinsime.